Marvelous

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots
Marvelous

CG3D thân chào bạn!

Marvelous Designer là một phần mềm đồ hoạ 3D mạnh mẽ được sử dụng để tạo ra những nhân vật thời trang ảo để tạo nên trang phục như quần áo, cũng như để thay đổi nhân vật 3D cho các trò chơi điện tử, phim ảnh và hoạt ảnh…

Marvelous Designer là một phần mềm mô hình 3D tiên tiến được thiết kế đặc biệt để tạo mô hình 3D, mô phỏng một cách chính xác.

Marvelous Designer cho phép các nghệ sĩ và các nhà thiết kế thời trang mô phỏng đồ họa 3D một cách sinh động nhằm mang lại hiệu quả cho công việc.

Họ có thể tạo ra quần áo 3D với chất lượng chuyên nghiệp đáp ứng tốt cho nhiều nhu cầu khác nhau.

Để đăng ký học Marvelous bạn vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone