Maya

CG3D - 3D Freelancers
Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots

CG3D thân chào bạn!

Autodesk Maya(Maya) là một trình ứng dụng chuyên xây dựng và phát triển các đối tượng được mô phỏng hoàn toàn trong không gian 3 chiều.

Maya dùng để xây dựng các nhân vật trong Video games, phim điện ảnh, phim hoạt hình…

Hầu hết các Cty về Game & Film hiện nay đều sử dụng phần mềm này

Để đăng ký học Maya vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
 • UV Layout UV Layout
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.