DDO

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots
Quixel

CG3D thân chào bạn!

DDO Quixel  là một loại siêu plugin của Photoshop, được thiết kế để làm texture các mô hình 3D cho Game, Film,...

Cũng như Substance Painter DDO Quixel sở hữu kho mask, chất liệu & chất liệu thông minh phong phú giúp làm texture 1 cách đơn giản

Nó được kết hợp vào Photoshop nên bạn có thể sử dụng ngay chính các công cụ Photoshop để chỉnh sửa dễ dàng

Không mạnh như Substance Painter nhưng đây là 1 phần mềm dễ tiếp cận & nắm vững phần mềm này sẽ là lợi thế đối với các bạn Họa sĩ 3D

Để đăng ký học DDO Quixel vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone