Topogun

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots
Topogun

CG3D thân chào bạn!

Topogun là phần mềm chuyên đi lưới lại các nhân vật, đối tượng 3D được tạo ra từ các phần mềm điêu khắc như Zbrush, Sculptris...

Phần mềm dễ tiếp cận, có thể xử lý các model lên tới hàng triệu lưới 1 cách mượt mà

Thường được sử dụng trong các Cty về Game, Film,...

Để đăng ký học Topogun vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

 

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone