Unity

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots
Unity

CG3D thân chào bạn!

Unity3D là phần mềm làm games trực tiếp theo thời gian thực mà không cần render, cho phép người  design game có thể thiết kế InterfaceGraphic, map hay character …

Unity đóng vai trò là một phần mềm thứ 2 (thường là các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như 3Dsmax, Blender, Maya, XSL,Cinema4D,Cheetah3D, Modo, Autodesk FBX, LightWave…) sau đó chỉ việc import nó vào trong Unity

Unity cũng còn có khả năng tạo hiệu ứng thông qua hệ thống Particle

Hầu hết các Cty về Game Mobile hiện nay đều sử dụng phần mềm này, nó cũng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh & bước đầu khá thành công.

Để đăng ký học Unity bạn vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone