3DS Max

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots
3DS Max

CG3D thân chào bạn!

Chương trình 3DS Max là một trong những chương trình giúp tạo ra và diễn hoạt các vật thể 3 chiều phổ thông nhất bây giờ

Nó phục vụ cho toàn bộ các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực đồ họa như: làm phim, làm game, kiến trúc- xây dựng, kỹ thuật máy....

Bên cạnh Maya thì 3Ds Max là phần mềm khá phổ biến giúp chúng ta tạo dựng model, diễn hoạt & render

Hầu như các Cty về Game, Film hiện nay đề có sử dụng phần mềm này

Để đăng ký học 3Ds Max bạn vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone