Marmoset

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots
Marmoset

CG3D thân chào bạn!

Marmoset Toolbag là một phần mềm mạnh mẽ , đầy đủ tính năng thiết kế 3D và rendering thời gian thực cho việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật 3D trong một môi trường thời gian thực.

Phần mềm này giúp bạn Render các sản phẩm/mô hình 3D 1 cách nhanh chóng

Cho phép tùy chỉnh dễ dàng các Maps & Môi trường,... giúp chúng ta có 1 sản phẩm render hoàn chỉnh, phù hợp để show hoặc đưa vào Porfolio

Để đăng ký học Marmoset vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone