Cg3d

CG3D - 3D Freelancers
Facebook Skype Email

Khóa học Hard Surface (Game & Film)

Nội dung khóa học:

     + Tính chất bề mặt (Lý thuyết)

     + Dựng model robo, tàu vũ trụ,... trên Maya

     + Cách làm UV đơn giản & chia Udim hợp lý

     + Làm texture bằng Substance Painter, Mari (sử dụng smart masks, node graph,...)

     + Render Marmoset, Maya

=> Khóa học sẽ tập trung vào các mô hình Robo, Vũ khí, Máy bay, Tàu vũ trụ,...

     Giảng viên bên cạnh việc hướng dẫn công cụ sẽ chia sẻ nhiều về kinh nghiệm các dự án Game & Film, Outsource & Creative, Company & Freelancer,...

     Đồng thời bổ sung kiến thức nền về Mỹ thuật cho học viên như: Bố cục, màu sắc, ...

     Từ đó hỗ trợ học viên định hướng công việc tốt nhất trên con đường 3D Artist.

Thời gian học:

     + Khóa học khai giảng đầu tháng 12/2020

     + 2-4-6 buổi tối 7h30 - 9h

     + 30 buổi/khóa

Học Phí:

     6,000,000đ (giảm 500,000đ cho các bạn hs, sv)

Liên hệ:

     A CuongCG 0989898183

     Fanpage https://www.facebook.com/CG3D.Artists/

© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.