UV Layout

CG3D - 3D Freelancers
Facebook Skype Email
Mô hình
 • Plane Plane
 • Props Props
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Buildings Buildings
 • Trees Trees
 • Chars Chars
 • Animals Animals
 • Weapons Weapons
 • Vehicles Vehicles
 • Spaceships Spaceships
 • Robots Robots

CG3D thân chào bạn!

Chương trình UV Layout là một ứng dụng độc lập cho việc tạo và chỉnh sửa các tọa độ kết cấu UV cho các polyme 3D

Được các chuyên gia trong ngành game và ngành công nghiệp hiệu ứng hình ảnh sử dụng bởi cách tiếp cận độc đáo của UVLayout

Đây công cụ cần thiết để tạo ra chất lượng cao UVs, trong thời gian ít hơn nhiều so với phương pháp truyền thống.

Để đăng ký học UV Layout bạn vui lòng liên hệ:

cg3d.com.vn@gmail.com

A. Cuong CG 0989898183

Môn học
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • Quixel Quixel
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
 • UV Layout UV Layout
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.