Cg3d

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
  • Khóa học Lighting
  • Khóa học Lighting
  • Khóa học Lighting
  • Khóa học Lighting
  • Khóa học Lighting
  • Khóa học Lighting
  • Khóa học Lighting

Khóa học Lighting trong Unreal Engine 4

Nội dung khóa học:  

- Unreal engine 4 cơ bản, navigation, starter content pack

- Các loại light trong Unreal

- CPU Lightmass cơ bản và nâng cao

- GPU Lightmass cơ bản và nâng cao
- Setup post process volume

- Cách chọn mood và màu cho lighting, tìm references ra sao

- Character và prop lighting

- Chỉnh màu và các hiệu ứng hậu kỳ trong Davinci Resolve giúp cho cảnh quay có chất lượng phim ảnh hơn

- Dự án 1: Sun Temple (2 buổi)

- Dự án 2: Archviz interior, real-time ray-tracing (2 buổi)

- Dự án 3: Downtown environment, phân tích realistic và stylized lighting (2 buổi)

- Dự án 4: Greenwood village pack (free trên chợ trong tháng 3), stylized và kuwahara filter (2 buổi)

- Dự án 5: Subway sequencer (2 buổi)

- Dự án 6: Rural australia, road map (2 buổi)

 

- Giữa khóa học sẽ có 2 buổi ôn lại kiến thức, làm bài tập

- Cuối khóa học có 2 buổi làm bài kiểm tra cuối khóa.

 

Cấu hình tối thiểu để học: 32gb ram, RTX 2060 (học ray-tracing), CPU 6 cores/12 threads

Thời gian học:

     + Buổi chiều 2pm - 4pm thứ 7 & chủ nhật

     + 26 buổi/khóa

Học Phí:

     8,000,000 đ

Liên hệ:

     A. Cuong CG 0989898183

© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.