Cg3d

CG3D - 3D Freelancers
Facebook Skype Email

Khóa học Cấp tốc

Nội dung khóa học:

     + Tùy vào nhu cầu của học viên CG3D sẽ tổ chức khóa học phụ học phù hợp

=>  Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề Artist ở cả 2 mảng Game & Film, tham gia những dự án bom tấn như: Star wars, Warcraft, Ninja Turtles, Caption America, Kong, Player One, Skydancer,... Giảng viên sẽ chia sẻ tận tâm & đáp ứng nhu cầu học viên 1 cách tốt nhất.

Thời gian học:

     + Phụ thuộc vào thời gian trống của Học viên, có thể linh động các ngày khác nhau trong tuần.

Học Phí:

     + Giao động phụ thuộc vào yêu cầu Học viên

Liên hệ:

     cg3d.com.vn@gmail.com

     A. Cuong CG 0989 89 81 83

© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.