Cg3d

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
  • Khóa học 3D Online
  • Khóa học 3D Online
  • Khóa học 3D Online
  • Khóa học 3D Online
  • Khóa học 3D Online
  • Khóa học 3D Online

Khóa học 3D Online

Nội dung khóa học:

1. Maya  (Modeling)

+ Làm quen & nắm bắt thế mạnh phần mềm

+ Các từ ngữ chuyên ngành & công cụ, tính năng thường sử dụng trong Modeling

+ Các bước  khi xây dựng mô hình & cách đi lưới

+ Kết hợp các Script & Plugin để đẩy nhanh tiến độ công việc

+ Làm việc với UV, Shader & Normal Map

 2. Zbrush (Scuplting)

+ Làm quen & thiết lập giao diện phần mềm

+ Tính năng các công cụ thường sử dụng để điêu khắc/nặn tượng

+ Nguyên tắc & các bước khi Scuplt

+ Tìm hiểu cơ bản cấu tạo cơ thể người

+ Kinh nghiệm Scuplt các chất liệu khác nhau như: Kim loại, Gỗ, Vải, ...

+ Cách tạo Brush/Alpha đáp ứng yêu cầu dự án

+ Vẽ Texture đơn giản trong Zbrush

+ Kết hợp phần mềm 3D khác để đáp ứng quy trình sản xuất

+ Render & Xuất Maps

3. Substance Painter (Textures)

+ Làm quen & thiết lập giao diện cá nhân

+ Hiểu rõ tính năng Mask, Alpha, Layer, Filter, Generator,... để làm Textures hiệu quả

+ Các bước khi vẽ Textures cho các dự án Game, Film

+ Cách tạo Smart Materials cho dự án

+ Thực hành làm Textures Style cơ bản là Semi, Real & Stylized

+ Kết hợp phần mềm 3D để đáp ứng yêu cầu dự án

+ Render & xuất Maps

4. Marmoset

+ Cách Import Model (Kể cả những Model có Animation)

+ Bake Maps

+ Kết nối Shader theo dự án

+ Các setup thông tin ánh sáng, môi trường,... để có Render đẹp

5. Tư vấn xây dựng Portfolio

=> Khóa học đi theo quy trình sản xuất của 3D Artist tại các Studios lớn như Sparx, Digital, Bombus, ...

     Bắt đầu từ khâu Model, UV đến Texture

     Bổ sung thêm phần Render để hỗ trợ các bạn học viên xây dựng Portfolio  

     Giảng viên bên cạnh việc hướng dẫn công cụ sẽ chia sẻ nhiều về kinh nghiệm các dự án Game & Film, Outsource & Creative, Company & Freelancer,...

     Đồng thời bổ sung kiến thức nền về Mỹ thuật cho học viên như: Bố cục, màu sắc, ...

     Từ đó hỗ trợ học viên định hướng công việc tốt nhất trên con đường 3D Artist.

Thời gian học:

     + Khóa học khai giảng đầu tháng 3/2023

     + 2-4-6 & 3-5-7 buổi tối 19h30 - 21h

     + 30 buổi/khóa

Học Phí:

    7,000,000đ

Liên hệ:

     A CuongCG 0989898183

     Fanpage https://www.facebook.com/CG3D.Artists/

© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone