Cg3d

CG3D - 3D Training & Outsourcing

Facebook Skype Email
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online
  • Khóa học 3D Offline - Online

Khóa học 3D Artist Offline - Online
 

Nội dung khóa học

1. Maya  (Modeling)

+ Làm quen & nắm bắt thế mạnh phần mềm

+ Các từ ngữ chuyên ngành & công cụ, tính năng thường sử dụng trong Modeling

+ Các bước khi xây dựng mô hình & cách đi lưới

+ Kết hợp các Script & Plugin để đẩy nhanh tiến độ công việc

+ Làm việc với UV, Shader & Normal Map
 

 2. Zbrush (Scuplting)

+ Làm quen & thiết lập giao diện phần mềm

+ Tính năng các công cụ thường sử dụng để điêu khắc/nặn tượng

+ Nguyên tắc & các bước khi Scuplt

+ Tìm hiểu cơ bản cấu tạo cơ thể người

+ Kinh nghiệm Scuplt các chất liệu khác nhau như: Kim loại, Gỗ, Vải, ...

+ Cách tạo Brush/Alpha đáp ứng yêu cầu dự án

+ Vẽ Texture đơn giản trong Zbrush

+ Kết hợp phần mềm 3D khác để đáp ứng quy trình sản xuất

+ Render & Xuất Maps
 

3. Substance Painter (Textures)

+ Làm quen & thiết lập giao diện cá nhân

+ Hiểu rõ tính năng Mask, Alpha, Layer, Filter, Generator,... để làm Textures hiệu quả

+ Các bước khi vẽ Textures cho các dự án Game, Film

+ Cách tạo Smart Materials cho dự án

+ Thực hành làm Textures Style cơ bản là Semi, Real & Stylized

+ Kết hợp phần mềm 3D để đáp ứng yêu cầu dự án

+ Render & xuất Maps
 

4. Marmoset

+ Cách Import Model (Kể cả những Model có Animation)

+ Bake Maps

+ Kết nối Shader theo dự án

+ Các setup thông tin ánh sáng, môi trường,... để có Render đẹp
 

5. Tư vấn xây dựng Portfolio

+ Khóa học đi theo quy trình sản xuất của 3D Artist tại các Studios lớn như Sparx, Digital, Bombus, ...

+ Bắt đầu từ khâu Model, UV đến Texture

+ Bổ sung thêm phần Render để hỗ trợ các bạn học viên xây dựng Portfolio  

+ Giảng viên bên cạnh việc hướng dẫn công cụ sẽ chia sẻ nhiều về kinh nghiệm các dự án Game & Film, Outsource & Creative, Company & Freelancer,...

+ Đồng thời bổ sung kiến thức nền về Mỹ thuật cho học viên như: Bố cục, màu sắc, ...

+ Từ đó hỗ trợ học viên định hướng công việc tốt nhất trên con đường 3D Artist.
 

Sản phẩm học viên CG3D

+ MODEL
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1617266588466150&type=3

+ SCUPLT

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1618488618343947&type=3

+ TEXTURE

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1631396010386541&type=3

 

Thời gian học

+ Khóa học khai giảng hàng tháng

+ 2-4-6 và 3-5-7 buổi tối 19h30 - 21h

+ 30 buổi/khóa

 

Học Phí

7,000,000đ

 

Liên hệ

Phone
0969073076 - 0989898183


Fanpage
https://www.facebook.com/CG3D.Artists/

Email
cg3d.com.vn@gmail.com

 

Cám ơn & hẹn gặp bạn nhé!

© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone