DDO

CG3D - 3D Freelancers

Facebook Skype Email
Model
 • Plane Plane
 • Furnitures Furnitures
 • Monsters Monsters
 • Cloths Cloths
 • Items Items
 • Person Person
 • Animal Animal
 • Vehicle Vehicle
 • Planes Planes
 • Monster Monster
 • Robot Robot
 • test test
DDO

CG3D thân chào bạn!

DDO  là một loại siêu plugin của Photoshop, được thiết kế để hiệu chỉnh các mô hình 3D ví dụ như game … nó giúp người xử lý các file 3D được rất nhiều tiện ích.

Để giúp bạn sử dụng thành thạo phần mềm DDO một cách nhanh chóng và chất lượng, CG3D team đã cùng nhau nghiên cứu soạn thảo ra những video, hình ảnh hướng dẫn một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

Bạn có thể download chương trình giảng dạy tại đây:

https://bit.ly/2KLQzjD

Subject
 • Unity Unity
 • Marmoset Marmoset
 • Marvelous Marvelous
 • AE AE
 • Maya Maya
 • 3DS Max 3DS Max
 • Zbrush Zbrush
 • Substance Substance
 • Mari Mari
 • DDO DDO
 • Topogun Topogun
 • Photoshop Photoshop
© Copyright 2019 www.cg3d.com.vn. All rights reserved.
Phone